Güçlü ve deneyimli ekibimiz ile birçok farklı sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli firmalara Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Vergi ve Gümrük Uyuşmazlıkları ve Finans Hukuku alanlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Hizmetlerimiz

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku bölümünde çalışan avukatlarımız, geniş bir sektör yelpazesinde cereyan eden her türlü şirket iş ve işlemleri ile haksız rekabet ve ticari işletme rehni gibi bu hukuk dalına özel konularda hukuki görüş ve danışmanlık verme konusunda uzmanlık sahibidir.

Birleşme & Devralmalar

GSG Birleşme & Devralmalar ekibi enerji ve madencilik, finans, gayrimenkul, sigorta, medya ve eğlence, ilaç ve tıbbi ürünler, otomotiv ve telekomünikasyon başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerel ve uluslar arası şirketlerin dahil olduğu birleşme ve devralma süreç ve işlemlerinin her aşamasında sonuç odaklı danışmanlık hizmeti vermektedir.

Vergi ve Gümrük Uyuşmazlıkları

GSG Hukuk olarak vergi hukuku ve gümrük mevzuatı alanında uzmanlaşmış vergi uyuşmalıkları ekibimiz ile vergi incelemesinin en başından, uyuşmazlığın çözüme kavuşması/sonuçlanması aşamasına kadar tüm süreçlerde danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Finans Hukuku

GSG Hukuk olarak; finansal araçlar, finansal hizmetler, finans kurumları ve finansal işlemler hakkında kambiyo, vergi ve sermaye piyasası düzenlemelerine ilişkin danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Sektör
Uzmanlıklarımız

Bankacılık ve Sermaye Piyasaları

Enerji ve Madencilik

Gayrimenkul ve İnşaat

Otomotiv

Perakende ve Tüketici Ürünleri

öğrenci gelişim programları gold circle

Sigortacılık

Taşımacılık ve Lojistik

Telekomünikasyon ve Medya

Yayınlar

Filtrele

Dövize dolaylı olarak endeksli olmayan endeks olabilir mi ve TÜFE endeks olarak kullanılabilir mi?

12.9.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar), 32 Sayılı Karar’da yaptığı bir değişiklikle bazı hallerde alım-satım, kira, eser, iş ve hizmet sözleşmelerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli yapılamayacağını, ancak bu sınırlamanın istisnalarının Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirleneceğini düzenlemişti. Bakanlık, 6.10.2018 tarihinde bu yetkisini bir tebliğ çıkartmak suretiyle kullandı.

Sözleşmelerin Döviz Cinsinden Yapılması Yasağını Düzenleyen Karara İlişkin Tebliğ Yayımlandı

13.09.2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 12.09.2018 tarih ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na (“ 85 sayılı Karar”) ilişkin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2018-32/51 No’lu Tebliğ (“Tebliğ”) 6.10.2018 tarih ve 30557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ’de, 85 sayılı Karar ile düzenlenen döviz cinsinden ya da dövize endeksli sözleşmelere ilişin sınırlamalarla ilgili açıklamalar yer almaktadır.

Bizi takip edin: