Aile Şirketleri

GSG Hukuk, ailelerin ve aile şirketlerinin kurumsallaştırılması ve büyüme süreçlerinin yönetimine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi konusunda geniş tecrübeye sahip avukatlardan oluşan bir takıma sahiptir. Aile şirketleri konusunda uzman avukatlarımız öncelikle ailenin kimlik vizyonunun belirlenmesi aşamasında aile üyelerinin ihtiyaç duyduğu çeşitli hukuki konularda görüş vermekte ve böylece aile şirketi yapılanmasının ilk aşamasından itibaren sürece dahil olmaktadır.

Büromuz avukatları kimlik vizyonunun belirlenmesinden sonra gerekli hukuki sürecin yürütülmesinde bizzat görev almaktadır. Avukatlarımız ailelerin kurumsal yapıya kavuşturulması amacıyla aileyi aynı mecrada buluşturacak Aile Meclisi, Aile Konseyi ve aile şirketi bünyesinde profesyonel Yönetim Kurulunun oluşturulması, Yönetim Kuruluna sağlanacak menfaatler ile görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, Aile Konseyi ile Yönetim Kurulu ve hissedarlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi dahil aile şirketinin kuruluşu sürecinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda özellikle Aile Protokollerinin, Aile Anayasasının ve Hissedarlar Sözleşmesinin hazırlanması işlemleri yerine getirilmektedir.

Bununla birlikte aileye özel hazırlanan metinler çerçevesinde;

  • Aile şirketinin esas sözleşmesinin tadil edilmesi,
  • Yönetim kurulu çalışma esaslarının oluşturulması,
  • Yetki dağılımlarının dokümante edilmesi,
  • Yönetim kurulu performans sisteminin belirlenmesi ve yönetim kurulu üyelerinin gelir dağılımının netleştirilmesi,
  • Yönetim kurulu üyeleri gelişim programının detaylı olarak oluşturulması,
  • Yönetim kurulu danışmanlığı,
  • Aile meclisi toplantılarının düzenlenmesi,
  • Aile anayasasına uyumun değerlendirilmesi

gibi sürecin devamında danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır.

Avukatlarımız birlikte çalıştığı ailelere ayrıca aile üyelerinin aile şirketinde çalışma koşulları, şirketten çıkma koşulları, gizlilik kurallarının düzenlenmesi, ileride çıkacak ihtilafların çözümü modellerinin geliştirilmesi, hissedarlığın ve yönetimin devir koşullarının saptanması ile şirket yönetiminin gelecek nesillere aktarılmasına ilişkin plan modellerinin hazırlanması konularında da hukuki destek sunmaktadır.


İletişim Formu

GSG Hukuk çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

Bizi takip edin: