Yasal Uyarı

Bu sitede belirtilen bilgiler sadece genel bir yönlendirme sunmaktadır. Kanunların uygulanması ve etkisi özel durumlara göre büyük ölçüde farklılık gösterebilir. Kanun, kural ve düzenlemelerin değişen doğası ve elektronik iletişime içkin tehlikeler göz önünde bulundurulduğunda bu sitede bulunan bilgilerde gecikmeler, eksiklikler veya tutarsızlıklar olabilir.  Benzer şekilde, bu sitedeki bilgiler ve hesaplama araçları, yazarların ve yayıncıların hukuk, muhasebe, vergi veya diğer mesleki konular ile ilgili tavsiye ve hizmet sunmadıkları kabulü ile belirtilmektedir.  Aynı şekilde sitedeki bilgiler, profesyonel muhasebe, vergi, hukuk veya diğer uzmanlık alanları ile ilgili danışmanlardan alınacak hizmetin yerine geçemez. Bu sitede belirtilen bilgilerden yararlanarak herhangi bir karar vermeden veya aksiyon almadan önce profesyonel bir danışmandan destek almalısınız.

Bu sitede belirtilen bilgilerin güvenilir kaynaklardan elde edilmesi için elimizden gelen tüm çabayı gösterdik. Gago Türkmen Avukatlık Ortaklığı bu sitedeki bilgiler ile ilgili hata veya eksiklikler veya bunların kullanılması sonucunda ortaya çıkan sonuçlar ile ilgili sorumluluk kabul etmez. Bu sitedeki tüm bilgiler, eksiksizlik, tutarlılık, güncellik veya bilgilerin kullanılması sonucu elde edilen sonuçlar ile ilgili herhangi bir garantide bulunmaksızın “olduğu gibi” sunulmuştur. Ayrıca, sınırlama olmaksızın belli bir amaca yönelik uygulama, ticari işlem ve uygunluk garantisi dahil açık veya zımni herhangi bir garanti sunulmamaktadır.  Gago Türkmen Avukatlık Ortaklığı, ilgili ortaklık veya işbirlikleri, ortakları, temsilcileri veya çalışanları hiçbir koşul altında bu sitede bilgilere dayanarak alınan herhangi bir karar veya gerçekleştirilen herhangi bir eylem veya bu bilgilerin kullanılması sonucunda ortaya çıkan herhangi bir dolaylı, özel veya benzer zarar karşısında (söz konusu zarar konusunda bilgi sahibi olsalar bile) size veya herhangi bir başka kişiye karşı sorumlu değildir.

Gago Türkmen Avukatlık Ortaklığı üçüncü taraflarca yayınlanan herhangi bir bilgi veya materyal ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez ve söz konusu üçüncü taraf bilgilerine dahil olan herhangi bir beyan ve görüşü doğrudan veya dolaylı olarak onaylamaz. Gago Türkmen Avukatlık Ortaklığı, herhangi bir sebeple uygun olmadığına karar verilen üçüncü taraf bilgilerini silme hakkına sahiptir.

Bu amaç için oluşturulmuş interaktif alanları veya farklı araçları kullanarak bilgi sunan kullanıcılar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bilgi hazırlama, yayınlama veya dağıtımı ile ilgili kanunlarına uymayı kabul ederler ve söz konusu bilgilerin yasal gereklilikleri ihlal etmesi sonucu ortaya çıkan zararlar karşısında yegane sorumluluk sahibidirler. Kullanıcı, itibarı zedeleyici veya yasa dışı bilgileri yayımlamamayı kabul eder.

Aşağıdaki ağ bağlantıları, telif hakkı ve ticari marka ihlaline sebep olabilecekleri için Gago Türkmen Avukatlık Ortaklığı tarafından açıkça yasaklanmaktadır:

  • Logomuzun yetkisiz kullanımı ile ilgili bağlantılar

  • Çerçeveleme, satır içi bağlantılar veya meta etiketler

  • Kaynak Bulucusu (URL) ve atlayan ana sayfaları içeren köprüler veya bağlantı türleri

Bu sitedeki bilgiler sadece bilgilendirme amacı taşır ve Türkiye Barolar Birliğinin mesleki kuralları ile uyumludur. Bu sitede bulunan içerik ve logolar iş geliştirme veya benzer amaçlarla kullanılmamaktadır. 

Bu site ve sitedeki bilgiler Gago Türkmen Avukatlık Ortaklığı tarafından sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve özel hukuki danışmanlık ve görüş sunma niyeti bulunmamaktadır. Bu sitedeki bilgilerin sunulması hiçbir şart altında avukat-müvekkil ilişkisi oluşturma amacı taşımamaktadır.

Bizi takip edin: