İş Hukuku

İş hukuku alanında geniş deneyimi olan avukatlarımız ve uzmanlarımız farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere aşağıdaki konularda hizmet vermektedirler;

  • Bireysel ve toplu iş hukuku alanında ve bu çerçevede çalışma dünyasını ilgilendiren temel konularda şirketlerin özel ihtiyaçları doğrultusunda sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • İşveren veya işveren sendikası ile işçi sendikaları arasında yürütülen toplu iş görüşmelerinde ve toplu iş uyuşmazlıklarında,
  • İhtiyaca uygun iş sözleşmelerinin ve işyeri yönetmeliklerinin hazırlanması ve yönetilmesi alanında,
  • Gizlilik ve rekabet etmeme koşullarının ve çalışanların fikri mülkiyet haklarının düzenlenmesinde,
  • İşletmelerin faaliyet konularına uygun esnek çalışma modellerinin geliştirilmesinde,
  • İşletmelerin organizasyonu ile yeniden yapılandırılması hususunda,
  • Özellikle çokuluslu şirketlerin çalışanlarına bir menfaat olarak sağladığı hisse veya benzeri haklar verilmesine planların oluşturulması ve uygulanması konusunda destek verilmesi.

 

İş sözleşmelerinin kurulması ve sonlandırılmasıı

İş hukukunda iş sözleşmelerinin kurulması kadar doğru bir şekilde sonlandırılması da ileride herhangi bir hukuki ihtilafa sebep olmamak adına son derece önemlidir. Bu çerçevede iş sözleşmelerinin sonlandırılmasında uygulanacak prosedürden düzenlenecek belgelere kadar baştan sona işten çıkış süreçlerinin yönetilmesi konusunda destek sağlanmaktadır. Hukuki ihtilaflar sonucunda karşılaşılan iş hukuku davalarında yasal çözümün elde edilmesi için müvekkilleri temsil görevi üstlenilmektedir.

İşyeri denetimleri

İşyerlerinde iş müfettişleri tarafından yapılan inceleme, denetim ve teftişlerde; işyerlerinin kayıt ve belgelerinin denetime hazırlanması, süreç esnasında raporlara cevap, karşılıklı görüşme gibi her aşamada danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Birleşme ve devralma sürecinde iş hukuku danışmanlığı

Büromuzda, çok uluslu şirketler nezdinde yürütülen birleşme ve devralma işlemlerinde ortaya çıkan iş hukuku konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.


İletişim Formu

GSG Hukuk çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

Bizi takip edin: