Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve Devralmalar ekibimiz enerji ve madencilik, turizm, finans, gayrimenkul, sigorta, medya ve eğlence, ilaç ve tıbbi ürünler, otomotiv ve telekomünikasyon başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerel ve uluslararası şirketlerin dahil olduğu birleşme ve devralma süreç ve işlemlerinin her aşamasında sonuç odaklı danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ekip üyesi avukatlarımızın Birleşme ve Devralamalar ile ilgili verdiği hukuki hizmetleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

  • Hukuki durum ve risk tespiti (legal due diligence),
  • Birleşme Sözleşmeleri, Ortak Girişim (Joint Venture) Sözleşmeleri, Konsorsiyum Sözleşmeleri, Hisse Devir Sözleşmeleri, Hisse Rehin Sözleşmeleri, Oy Anlaşmaları, Hakimiyet Sözleşmeleri ve Hissedarlık Sözleşmelerinin hazırlanması, tadil edilmesi, analiz ve müzakere edilmesiKapanış işlemleri, sektör bazında değişkenlik gösteren izin ve ruhsatların alınması ve bunlara ilişkin gerekli takip prosedürlerinin yerine getirilmesi,
  • Devralma sonrası entegrasyon ve hisse devirleri sonrası reorganizasyon
  • Şirket uygulamalarının yerel mevzuata ve global şirket uygulamalarına uyumunun sağlanması ve şirket içi kurumsal yönetim kurallarının ve şirket tüzüklerinin oluşturulması.

Birleşme ve devralma süreçlerine ilişkin hizmetler özellikle Vergi Hukuku,  Rekabet Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet, Çevre Hukuku, Gayrimenkul Hukuku,  Sigorta Hukuku ve Dava Takibi gibi diğer alanlarda uzmanlaşmış GSG Hukuk avukatlarından destek alınması suretiyle bir bütün olarak yürütülmektedir.


İletişim Formu

GSG Hukuk çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

Bizi takip edin: