Sigortacılık

Türk Sigortacılık Sektörü son yıllarda Avrupa Birliği ve dünya uygulamaları ile uyum yolunda gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ve Türk sigorta piyasasındaki yabancı yatırımcı ilgisi sonucu hızlı değişimlere sahne olmuştur. GSG Hukuk avukatları sigortacılık ve bireysel emeklilik sektöründe gerçekleşmiş pek çok şirket birleşmesinde yerli ve yabancı sigorta şirketlerine hukuki özel inceleme ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra şirket kuruluşu, sigorta ve reasürans ruhsat alımı ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermiştir.


Bizi takip edin: