Vergi ve Gümrük Uyuşmazlıkları

Vergi ve gümrük incelemeleri ve uyuşmazlık sürecinde atılacak olan her adım ve söylenecek her bir söz sonuca doğrudan etki edeceğinden, bu konunun uzmanların nezaretinde yürütülmesi, müvekkillerin karşı karşıya kalacağı risklerin ve olumsuz durumların önüne geçilmesi/azaltılması açısından son derece önemlidir.

GSG Hukuk olarak vergi hukuku ve gümrük mevzuatı alanında uzmanlaşmış vergi uyuşmalıkları ekibimiz ile vergi incelemesinin en başından, uyuşmazlığın çözüme kavuşması/sonuçlanması aşamasına kadar tüm süreçlerde danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Ayrıca vergi uyuşmalıkları ekibimiz, herhangi bir ihtilaf yaşanmadan, müvekkillerin riskli olan konuları yönünden herhangi bir ihtilaf başlamadan çözümü konusunda da danışmanlık hizmetleri vererek, müvekkillerin risklerini azaltma konusunda da danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Vergi hukuku ve gümrük mevzuatı alanında çok sık yasal değişiklikler yapılmakta ve bu değişiklikler müvekkilin ihtilaf yaşadığı konuyu doğrudan ilgilendirebilmektedir. Söz konusu yasal değişiklikler ya da idarenin görüş değişiklikleri müvekkillerin yaptıkları günlük işlemleri etkileyebilmektedir. Bu gibi durumlarda müvekkillere gerekli bilgilendirme yapılarak, başvurabilecekleri yasal yollar ve riskler konusunda danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Vergi ve Gümrük İncelemeleri Sırasında Verilen Danışmanlık Hizmetleri

İnceleme sırasında vergi/gümrük müfettişleri ile yapılan görüşmelerde söylenen tüm hususlar ve sunulan tüm belgeler inceleme sonucunu doğrudan etkileyip, aleyhe delil olarak kullanılabileceğinden, sürecin azami dikkatle yürütülmesi gerekmektedir.

Ayrıca, inceleme sonunda imzalanan tutanaklarda, gerekli açıklama ve itirazların yapılması, ihtilafın sonraki aşamaları için büyük önem arz etmektedir.

Vergi/gümrük incelemeleri sırasında GSG Hukuk vergi uyuşmazlıkları ekibi tarafından genel olarak aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

 • İnceleme ile ilgili tutanakların imzalanması toplantılarına müvekkil ile birlikte katılarak, hukuki /teknik destek hizmeti verilmesi.

 • Vergi incelemesi sırasında istenen defter, belge ve bilgilerin vergi/gümrük müfettişine sunulmadan önce kontrolü,

 • İnceleme sürecinin yönetilmesi konusunda danışmanlık verilmesi,

 • İnceleme konusu hakkında araştırma ve değerlendirme yaparak, gereken durumlarda vergi/gümrük müfettişine sunulacak bilgilerin ve hukuki mütalaanın hazırlanması,

 • Vergi incelemesi sonrasında düzenlenen tutanaklara gerekli açıklamaların ve itiraz şerhlerinin eklenmesi konusunda danışmanlık,

 • İnceleme sırasında tarhiyat öncesi uzlaşma olasılığının değerlendirilmesi,

 • Rapor Değerlendirme Komisyonları nezdinde yapılabilecek görüşmelere müvekkil ile birlikte katılarak, hukuki /teknik destek hizmeti verilmesi,

 • Uyuşmazlık konusu vergi/gümrük borçlarına ilişkin gecikme faizlerinin hesaplanması ve toplam tarhiyat ve risk tutarının belirlenmesi.

Vergi/Gümrük İncelemeleri Sonrasında Verilen Danışmanlık Hizmetleri

Vergi/gümrük incelemesi tamamlandıktan sonra, inceleme raporunda yer alan iddialar ve inceleme konusu hakkındaki özelgeler, yargı kararları da incelenerek, uyuşmazlığın idari aşamasında mı çözümlenmesi yoksa yargıya mı taşınması konusunda değerlendirme yapılması gerekir.

GSG Hukuk vergi uyuşmazlıkları ekibi olarak inceleme sonrasında verilen danışmanlık hizmetleri aşağıdaki gibidir:

 • Vergi/gümrük inceleme raporunun değerlendirilmesi,

 • Uyuşmazlıkla ilgili konunun, mevzuat ve uygulama açısından incelenmesi,

 • Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak teknik değerlendirme raporunun hazırlanması,

 • Uygulanabildiği durumlarda, MAP’e (Karşılıklı Anlaşma Usulü) başvurma olasılığının değerlendirilmesi ve MAP süreci hakkında danışmanlık,

 • Uzlaşmada yapılabilecek indirimlere ilişkin hesapların yapılması,

 • Davanın kaybedilme ihtimalinde, dava sonucunda ödenmesi gereken gecikme faizinin hesaplanması,

 • Gümrük incelemeleri sonucu düzenlenen ek tahakkuk ve cezalarla ilgili itiraz dilekçelerinin hazırlanması ve itiraz sürecinin takibi.

Vergi ve Gümrük Uzlaşmalarına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

Hem vergi hem gümrük uzlaşmalarına, adeta davaya hazırlanır gibi hazırlanılması ve uzlaşma görüşmesi sırasında konunun iyi açıklanabilmesi, uzlaşma sonuçlarında önemli etkiler yaratmaktadır.

GSG Hukuk vergi uyuşmazlıkları ekibi olarak uzlaşma aşamasında aşağıdaki danışmanlık hizmetleri verilmektedir:

 • Yetkili uzlaşma komisyonunun belirlenmesi ve uzlaşmaya başvuru dilekçelerinin hazırlanması,

 • Uyuşmazlığın kaynaklandığı tüm belgelerin incelenmesi,

 • İnceleme raporlarının detaylı olarak incelenmesi,

 • İnceleme raporlarındaki hesaplarda maddi bir hata olup olmadığının kontrolü,

 • İnceleme konusunun vergi/gümrük mevzuatı ve yargı kararları ışığında hukuki açıdan değerlendirilmesi,

 • Uzlaşma komisyonuna sunulmak üzere detaylı bir hukuki mütalaanın hazırlanması,

 • Uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesine yardımcı olunması,

 • Uzlaşma görüşmelerine müvekkil ile birlikte katılınması,

 • Uzlaşma sağlanması durumunda tahakkuk fişlerinin, uzlaşma tutanaklarındaki rakamlarla uygunluğunun kontrolü,

 • Uzlaşma neticesinde yapılacak faiz hesaplamalarının kontrolü.

Yargı Aşamasında Verilen Danışmanlık Hizmetleri

Uyuşmazlık hakkında yargıya başvurulması durumunda, vergi konularının oldukça teknik konular olması nedeniyle davaların takibinin konu hakkında uzman kişiler tarafından yürütülmesi son derece önem arz etmektedir.

GSG Hukuk vergi uyuşmazlıkları ekibi olarak yargı aşamasında verilen danışmanlık hizmetlerimiz aşağıda sıralanmıştır:

 • İnceleme raporlarının ve uyuşmazlığın kaynaklandığı tüm belgelerin incelenmesi,
 • İnceleme konusunun vergi/gümrük mevzuatı ve yargı kararları ışığında hukuki açıdan değerlendirilmesi,
 • Şirket verilerinden hareketle dilekçe eklerinin, dilekçede kullanılabilecek rakamsal çalışmaların yapılması,
 • Tüm yargı sürecinin takibi ve duruşmalara katılınması,
 • Yargı kararları sonucuna göre vergi ve gümrük idarelerince yapılacak işlemlerin kontrolü.

İletişim Formu

GSG Hukuk çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

Bizi takip edin: