Bankacılık ve Sermaye Piyasaları

Yakın geçmişte yaşamış olduğu hızlı ve köklü değişim süreciyle yeniden tanımlanan Türk finansal sektörü, güçlü duruşu ve dinamik yapısı ile küresel boyutta önemli bir noktaya ulaşmıştır. Yetkili mercilerin global ve yerel camiada yaşanan gelişmeleri göz önüne alarak uyguladıkları politika kararları ve mevzuat değişiklikleri, sektörün sağlam yapısını korumaktadır. Bankacılık ve bankacılık dışı mali sektöre yönelik proaktif düzenlemelerin finansal hizmetler piyasasına ilişkin güveni artırdığı görülürken ekonomik anlamda da son yıllarda dünya gündeminde yükselen değer olan Türkiye'de yabancı ilgisinin (gerek satın alma ve birleşme gerekse sıfırdan şirket kurma yönünde) arttığı izlenmektedir. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin finansal piyasalarda derinliği artırması beklenmekte, bu kapsamda finansal ürün ve servislerin artış göstererek gelişmesi öngörülmektedir. Tüm bu aşamalarda ürün ve servis çeşitlendirmesi, stratejik ortaklık kararlarının değerlendirilmesi ve son olarak etkili risk ve maliyet yönetiminin mevzuatla uyumlu şekilde gerçekleştirilmesi başta rekabet olmak üzere her anlamında kurumları sektörde güçlü kılacaktır.
 


İletişim Formu

GSG Hukuk çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

Bizi takip edin: