Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku alanında geniş bir spektrumda hizmetler verilmektedir;

  • Türkiye'de faaliyette bulunmak isteyen yatırımcılar için irtibat bürosu, şube, temsilcilik, distribütörlük ve iştirak kurulumu dahil olmak üzere şirket kurulumu konusunda danışmanlık vermek ve en doğru şirket türünün belirlenmesine ilişkin karar alma süreçlerine katkıda bulunmak.
  • Şirketlerin yerine getirilmesi zorunlu işlemlerin usulünce tamamlanması ve layıkıyla işleyen verimli bir şirket yönetim sisteminin teminini sağlamak için, ana sözleşme tadilleri, sermaye finansmanı, sermaye artırımı, sermaye azaltılması, genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları,  adres ve unvan değişikliği,  müdür atanması, temsil yetkilerinin belirlenmesi gibi günlük ve olağanüstü her tür şirket işlemlerine dair danışmanlık verilmesi.
  • Alım-satım, üretim, distribütörlük, acentelik, hizmet, pazarlama lisans, franchise ve gizlilik sözleşmeleri dahil olmak üzere her tür ticari sözleşmenin hazırlanması, tadil edilmesi, incelenmesi, müzakere edilmesi ve nihai hale getirilmesi ve sona erdirilmesi aşamalarında hukuki destek sunmak.
  • Tasfiye, Teknik İflas ve İflas konularında hukuki görüş ve destek vermek.
  • Mali yönden borca batık hale gelme riski altında bulunan şirketlerin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Hukuku kapsamında teknik iflas halinde olup olmadıklarının tespiti, teknik iflas halinde uygulanacak yasal prosedürler, teknik iflas durumunda olduğu tespit edilen şirketlerin bu durumdan kurtulması amacıyla alternatif sermaye modellerinin geliştirilmesi ve bu süreçte şirket yönetimleri hakkında doğacak sorumluluk rejimi konularında hukuki görüş verilmesi, hukuki işlemlerin yerine getirilmesi hizmetleri vermek.
  • Özellikle Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hakkında şirketlerin ihtiyaçlarına göre eğitim ve seminerler de verilmektedir.

İletişim Formu

GSG Hukuk çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

Bizi takip edin: