Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Gago Türkmen Avukatlık Ortaklığı (“GSG Hukuk”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında KVKK’nın 10’uncu maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Kapsamı, Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi KVKK’nın 5’inci maddesinde sayılan işleme şartları kapsamında aşağıda detaylıca açıklandığı üzere işleyeceğiz:

 • Teklif verilebilmesi, hizmet öncesi süreçlerin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, hizmet verilebilmesi 

 • Kalite kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 • Bilgi Teknolojileri (“BT”) sistemlerinin kullanılması ve güncellenmesi (hesap yönetimi, iç finansal raporlama, BT hizmetlerinin sağlanması, depolama, barındırma, bakım, destek, merkezi dağıtılmış server sisteminin kullanılması da bu kapsama dâhildir)

Bu amaçlar ile elektronik veya fiziksel ortamda basılı belgeler ve matbu formlar vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanan ad-soyad, çalıştığınız şirket, sektör, bölüm ve ünvan, telefon, e-posta adresi kişisel verileriniz ve iş ilişkisi çerçevesinde tarafımızla paylaşılan bilgi ve belgeler içerisinde yer alan kişisel verileriniz KVKK’nın 5/2 (f) maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir. Bireysel müvekkillerimiz için yukarıda belirtilen amaçlarla elektronik veya fiziksel ortamda basılı belgeler ve matbu formlar vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanan ad-soyad, çalıştığınız şirket, sektör, bölüm ve ünvan, telefon, e-posta adresi ve hizmet için gerekmesi halinde finans bilgileri, hukuki işlem bilgileri kişisel verileriniz ve iş ilişkisi çerçevesinde tarafımızla paylaşılan bilgi ve belgeler içerisinde yer alan kişisel verileriniz KVKK’nın 5/2 (c) uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve KVKK’nın 5/2 (f) maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir.

 • Müvekkil ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, müvekkil memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve/veya takibi, müvekkil taleplerinin ve/veya şikayetlerinin izlenmesi

 • Ticari faaliyetlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi (Müvekkil ihtiyaçlarının belirlenmesi ve hizmetlerin geliştirilmesi. Bir müvekkilin, GSG Hukuk’un menfaati bulunması halinde iş ilişkilerinden kaynaklanan fırsatlar hakkında bilgi toplanması)

 • Taraflar arasındaki etkileşimlerin gücünü analiz etmek ve değerlendirmek (CRM, bu analizi gerçekleştirecek bir algoritma kullanmaktadır ve değerlendirilmede etkileşim sıklığı, süresi, yakınlığı ve geri dönüş süresi gözetilmektedir)

 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle ilişkilerin yönetimi

 • Verilen hizmetlere ilişkin ölçütlerin hazırlanması dahil olmak üzere trendler, ilişki haritaları, satış istihbaratları ve ticari hesap hedeflerine karşılık süreçleri konularında analiz yapılması

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Bu amaçlar ile elektronik veya fiziksel ortamda basılı belgeler ve matbu formlar vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanan ad-soyad, çalıştığınız şirket, sektör, bölüm ve ünvan, telefon, e-posta adresi kişisel verileriniz KVKK’nın 5/2 (f) maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir. Bireysel müvekkillerimiz için yukarıda belirtilen amaçlarla elektronik veya fiziksel ortamda basılı belgeler ve matbu formlar vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanan ad-soyad, çalıştığınız şirket, sektör, bölüm ve ünvan, telefon, e-posta adresi ve hizmet için gerekmesi halinde finans bilgileri, hukuki işlem bilgileri kişisel verileriniz KVKK’nın 5/2 (c) uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve KVKK’nın 5/2 (f) maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir.

 • İnternet sitesinin, sistemlerin ve uygulamaların yönetilmesi

Bu amaçlar ile elektronik veya fiziksel ortamda basılı belgeler ve matbu formlar vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanan işlem güvenliği verileriniz KVKK’nın 5/2 (f) maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir.

 • Mevzuatsal yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına yetkili kişi, kurum ve/veya kuruluşlara bilgi verilmesi

Bu amaçlar ile elektronik form üzerinden veya fiziksel ortamda basılı belgeler ve matbu formlar vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanan ad-soyad, ünvan, telefon ve e-posta adresi kişisel verileriniz ve iş ilişkisi çerçevesinde tarafımızla paylaşılan bilgi ve belgeler içerisinde yer alan kişisel verileriniz KVKK’nın 5/2 (a) maddesi uyarınca “kanunlarda açıkça görülmesi” ve 5/2 (ç) maddesinde belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir.

 • GSG Hukuk’un sunduğu avukatlık hizmetlerinin (dava, icra takibi, arabuluculuk, vs.) bireysel müvekkillerimize sunulması ve bu kapsamda hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi 

Bu amaçlar ile elektronik form üzerinden veya fiziksel ortamda basılı belgeler ve matbu formlar vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanan ad-soyad, ünvan, telefon ve e-posta adresi kişisel verileriniz ve iş ilişkisi çerçevesinde tarafımızla paylaşılan bilgi ve belgeler içerisinde yer alan kişisel verileriniz KVKK’nın 5/2 (a) maddesi uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülme” ve KVKK’nın 5/2 (e) maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir. Belirli hizmetlerimizi sunarken sınırlı hallerde bu amaç ile tarafınıza ait birtakım özel nitelikli kişisel veriler KVKK’nın 6/3 (b) maddesi uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK’nın 6/3 (ç) maddesi uyarınca “ilgili kişinin alenileştirdiği kişisel verilere ilişkin ve alenileştirme iradesine uygun olması” ve KVKK’nın 6/3 (d) “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla KVKK’nın 8’inci maddesi uyarınca:

KVKK m. 5/2 (f) uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması” şartı kapsamında;

 • Gerekmesi halinde, GSG Hukuk’un dünya çapında faaliyet gösteren hukuk ofisleri ve iş ortakları ile iş birliği içinde çalışabilmesi, müvekkillerine en iyi şekilde danışmanlık hizmetleri sunabilmesi ve müvekkilleri ile olan ilişkisini yönetebilmesi için iş ortaklarına,

 • Gerekmesi halinde GSG Hukuk’un hizmet aldığı tedarikçilere, 

 • Bilgi Teknolojileri (“BT”) sistemlerinin kullanılması ve güncellenmesi (BT hizmetlerinin sağlanması, depolama, barındırma, bakım, destek, merkezi dağıtılmış server sisteminin kullanılması da bu kapsama dâhildir) amacıyla BT hizmet sağlayıcılarıyla, 

KVKK m. 5/2 (c) uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve KVKK m. 5/2 (e) ve KVKK m. 6/3 (d) uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” şartı kapsamında;

 • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla gerekmesi halinde avukatlar, adli ve idari mercilerle,

KVKK m. 5/2 (a) ve KVKK m. 6/3 (b) uyarınca “kanunlarda açıkça görülmesi” ve KVKK m. 5/2 (ç) uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” şartı kapsamında;

 • Mevzuatsal yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına yetkili kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla,

KVKK m. 5/2 (f) uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması”, KVKK m. 5/2 (c) uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, KVKK m. 5/2 (ç) uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” şartı kapsamında; 

 • Faturalama ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla finansal kuruluşlarla,

 • GSG Hukuk’un herhangi bir birleşme, devralma, varlık devri, hizmetlerin başka bir sağlayıcıya devri gibi işlemlere tabi olması ya da ödeme aczine düşmesi, iflas veya tasfiye süreçlerine tabi olması durumunda, herhangi bir alıcı şirket veya potansiyel alıcı ile,

paylaşılacaktır.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve GSG Hukuk politikalarından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla KVKK’nın 9’uncu maddesi uyarınca gerekmesi halinde, GSG Hukuk’un dünya çapında faaliyet gösteren hukuk ofisleri ve iş ortakları ile iş birliği içinde çalışabilmesi, müvekkillerine en iyi şekilde danışmanlık hizmetleri sunabilmesi ve müvekkilleri ile olan ilişkisini yönetebilmesi için iş ortaklarına, tedarikçilerine ve hizmet aldığımız BT hizmet sağlayıcılarına aktarılacaktır. Yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, GSG Hukuk tarafından sağlanan ilgili hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için PwC şirketlerinden yararlanılmaktadır. Yararlanılan hizmet sağlayıcılara ilişkin bilgi almak için lütfen https://www.pwc.com.tr/tr/hakkimizda/site-bilgisi/harici-hizmet-saglayicisi.html linkine başvurunuz.

KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz 

KVKK madde 11 kapsamındaki haklarınızı GSG Hukuk’a başvurarak kullanabilirsiniz. KVKK’nın “ilgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi “https://www.gsghukuk.com/tr/site-bilgisi/kisisel-verilerin-korunmasi-aydinlatma-metni/gsg-hukuk-kvk-politikasi-bilgi-formu.pdf” linkinde bulunan Başvuru Formu aracılığı ile yazılı olarak veya elektronik ortamda veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imzalı olarak ya da mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle info@gsghukuk.com  adresine konu kısmında ‘‘Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi’’ ifadesi ile iletmeniz gerekmektedir.

Veri Sorumlusu: GSG Hukuk

İletişim Adresi: Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 Galataport İstanbul D Blok  Beyoğlu/İSTANBUL

Bizi takip edin: