Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Elektronik Ticaret Hukuku

 

Data Privacy Maintenance

PwC Türkiye ve GSG Hukuk tarafından geliştirilen kişisel veri yönetimi platformu Data Privacy Maintenance, veri koruma uyumluluğunu pratik ve kullanıcı dostu bir hale getirir. Platform sayesinde manuel ve farklı kanallar ile yönetilen tüm süreçleri tek bir merkezden hızlıca yönetebilirsiniz.

Keşfet

 

Data Privacy Maintenance

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Sağlanmasına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri 

Müvekkillerimizin başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere tüm veri mahremiyeti mevzuatına uyumu kapsamında farklı sektörlerde pek çok proje yürütmekteyiz. Bu projelerde temel olarak müvekkillerimizin iş süreçlerini analiz ediyoruz ve mevzuat ile uyumun sağlanması için öneriler geliştiriyoruz. Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında sunduğumuz başlıca hizmetler şunlardır:

(i) Kişisel veri envanterinin çıkarılması ve veri akış şemalarının belirlenmesi,
(ii) Risklerin belirlenip analiz edilmesi,
(iii) Süreç bazlı uyum analizi yaparak eksikliklerin belirlenmesi ve Avrupa mevzuatı çerçevesinde öneriler geliştirilmesi,
(iv) Mevzuat ile uyumun sağlanması için gerekli hukuki belgelerin hazırlanması (açık rıza metinleri, aydınlatma beyanları, kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikası, kişisel veri saklama ve imha politikası vb.),
(v) Denetim hizmetleri sunulması ve uyumun şirket içinde devamlılığının kontrol edilmesi,
(vi) Projenin tamamlanmasının ardından veri mahremiyeti ve ilgili diğer mevzuat ile ilgili düzenli danışmanlık sağlanması.

Yukarıdaki hizmet kapsamımız müvekkillerimizin tercihi ve beklentileri doğrultusunda karşılıklı olarak belirlenmektedir. Bunun yanında özellikle Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde iştirakleri bulunan müvekkillerimiz için Avrupa Birliği’nde geçerli yeni veri mahremiyeti mevzuatı olan GDPR’a (General Data Protection Regulation) uyumun sağlanması için projeler de yürütmekteyiz. 

Elektronik Ticaret ile ilgili Yasalara Uyum Danışmanlık Hizmetleri 

Müvekkillerimiz ile başta 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve  6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da yer alan düzenlemeler olmak üzere elektronik ticaretin hukuksal boyutunu ele alan uyum projeleri yürütmekteyiz.

Projelerimizde elektronik ticaretin hukuksal boyutunu merkeze koyarak şirketlerin operasyonel süreçlerine hukuki yükümlülüklerin entegre edilmesini sağlamaya yönelik öneriler geliştiriyoruz.

Bu kapsamda sunduğumuz başlıca hizmetlerimiz şunlardır:

(i) E-ticaret uygulamalarına ilişkin süreç diyagramlarının çıkarılması
(ii) Süreç diyagramlarının analiz edilmesi ve hukuki eksikliklerin tespit edilmesi
(iii) Mevzuat ile uyumun sağlanması için gerekli hukuki belgelerin incelenmesi, hazırlanması ve aksiyon planının oluşturulması (mesafeli satış sözleşmesi, ön bilgilendirme formu, işlem rehberi vb.),
(iv) Operasyonel süreçlerin hukuksal yükümlülüklere entegrasyonun sağlanması amacıyla şirketlere özel elektronik ticaret uyum rehberinin hazırlanması
(v) Denetim hizmetleri sunulması ve uyumun şirket içinde devamlılığının kontrol edilmesi,
(vi) Projenin tamamlanmasının ardından elektronik ticaretin hukuksal boyutu ile ilgili düzenli danışmanlık sağlanması.

Yukarıdaki hizmet kapsamımız müvekkillerimizin tercihi ve beklentileri doğrultusunda karşılıklı olarak belirlenmektedir.Yukarıda yer alan hizmetlerimize ek olarak 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da kapsamında yer alan elektonik ticarete ilişkin ilgili mevzuat hakkında şirketlerin ihtiyaçlarına göre eğitim ve seminerler de verilmektedir.


İletişim Formu

GSG Hukuk çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

Bizi takip edin: