Yeni Gecikme Zammı ve Tecil Faizi Oranı

Özet

21 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan;

  • Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı aylık %2,5 olarak yeniden belirlenmiştir. Yasal düzenleme gereği, gecikme zammı oranının değişmesiyle birlikte, gecikme faizi oranı ve pişmanlık zammı oranı da %2,5 olmuştur. 
  • Tahsilat Genel Tebliği ile tecil faizi oranı yıllık %24 olarak yeniden belirlenmiştir. 

Yeni oranlar, 21 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

1. Yeni Gecikme Zammı Oranı

21.07.2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre 30.12.2019 tarihinden itibaren aylık %1,6 oranında uygulanan gecikme zammı oranı 21.07.2022 tarihinden itibaren %2,5 olarak yeniden belirlenmiştir.

2. Yeni Gecikme Faizi Oranı

Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesinde yer alan düzenleme nedeniyle, gecikme faizi gecikme zammı oranında uygulandığından, 5801 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişiklik gecikme faizini de değiştirmiş olup, 21.07.2022 tarihinden itibaren uygulanacak gecikme faizi oranı %2,5 olmuştur. 

3. Yeni Pişmanlık Zammı Oranı

Vergi Usul Kanununun 371. maddesinde yer alan düzenleme nedeniyle, pişmanlık zammı gecikme oranında uygulanacağından, 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yapılan değişiklik pişmanlık zammı oranını da değiştirmiş olup 21.07.2022 tarihinden itibaren uygulanacak pişmanlık zammı oranı %2,5 olmuştur.

4. Yeni Tecil Faizi Oranı

21.07.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: C, 6 sıra no.lu Tahsilât Genel Tebliğiyle, 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilen kamu alacaklarına uygulanan tecil faizi yıllık %24 olarak yeniden belirlenmiştir. Böylece 30.12.2019 tarihinden beri yürürlükte olan yıllık %15 tecil faizi oranı, yıllık %24’e çıkarılmıştır. 

5. Dönemler İtibariyle Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranları

Dönem

Oran (Aylık %)

Yasal Düzenleme

21.04.2006 – 18.11.2009

2,50

2006/10302 Sayılı BKK

19.11.2009 – 18.10.2010

1,95

2009/15565 Sayılı BKK

19.10.2010 – 04.09.2018

1,40

2010/965 Sayılı BKK

05.09.2018 – 30.06.2019

2,00

62 sayılı CK

01.07.2019 – 01.10.2019

2,50

1266 sayılı CK

02.10.2019 – 29.12.2019

2,00

1592 sayılı CK

30.12.2019 – 20.07.2022

1,60

1947 sayılı CK

21.07-2022-

2,50

5801 sayılı CK

6. Dönemler İtibariyle Tecil Faizi Oranları

Dönem

Oran (Yıllık %)

Yasal Düzenleme

28.04.2006 – 20.11.2009

24,00

438 seri no.lu Tahsilât Genel Tebliği

21.11.2009 – 20.10.2010

19,00

Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 1

21.10.2010 – 05.09.2018

12,00

Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 2

06.09.2018 – 24.10.2019

22,00

Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 3

24.10.2019 – 29.12.2019

19,00

Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 4

30.12.2019 – 20.07.2022

15,00

Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 5

21.07.2022-

24,00

Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 6

Bizi takip edin: