Gizlilik Şartları

Bu internet sitesini kullanırken ibraz edilecek kişisel veriler sitenin sahibi veya Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı tarafından kontrol edilecektir.

Sitenin hizmetleri ile ilgili bilgiler Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı tarafından kullanılabilir.  Bu Gizlilik Beyanında kullanılan “Şirketimiz”, “Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı”, “GSG Hukuk” ve “Biz” ifadeleri, ziyaretçilere ait kişisel verileri kontrol eden Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığına atıfta bulunmaktadır. Bu Gizlilik Politikasında kullanılan “Biz” tabiri, şahsınıza atıfta bulunmaktadır.

 • Veri Toplama  
 • Kişisel Verilerin Kullanılması
 • Kişisel Verilerin Diğer Organizasyonlara Gönderilmesi
 • Kamusal Olmayan Kişisel Verilerin, Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı ile İlişkisi Bulunmayan Üçüncü Taraflara İfşa Edilmesi 
 • Çocukların Gizliliğinin Korunması
 • “Çerez” kullanımı
 • “Çerez” Politikamız
 • Kişisel Verilere Erişim, Verilerin Değiştirilmesi ve Onay İptali
 • Kişisel Verilerin Diğer Ülkelere Aktarılması
 • Kişisel Verilerin Saklanması
 • Güvenlik
 • Transfer
 • Değişiklikler

Veri Toplama

“Kişisel Veri”, sizin veya temsil ettiğiniz üçüncü taraflar (örneğin, siteyi kullanırken aileniz ile ilgili bilgi veriyorsanız, aile bireyleri) ile ilgili bilgileri ifade etmektedir. Tanımlayıcı bilgiler genellikle;

 • kişisel profiliniz ile ilgili bilgi sunarken veya sitedeki “Bizimle iletişime geçin” fonksiyonu (örn. ad, soyad, e-posta ve posta adresi) ile bir talep iletildiğinde,
 • onayınız üzerine mali birliklerden, şirketlerden veya üçüncü taraflardan veya
 • Dolaylı olarak, ‘çerez’ kullanarak, yazılımı kişiselleştirirken, sitenin bazı sayfalarının kullanımı gözlemlenirken veya siteyi kullanımınızı gözlemlememizi sağlayan diğer teknik yollar aracılığıyla elde edilir.

Elde edilen kişisel verileri sadece, Gizlilik Beyanı ile uyumlu olarak toplayacak, saklayacak, işleyecek, kullanacak, iletecek ve duyuracağız.

Aracı olarak veya farklı sıfatlar ile üçüncü taraflar adına hareket ediyorsanız veya üçüncü taraflar (örn. aile üyeleri) ile ilgili olarak bize bilgi sunuyorsanız, üçüncü tarafın yetkili temsilcisi veya aracısı olma sorumluluğunu üstlendiğiniz ve bilgileri elde etmek, kullanmak ve duyurmak için üçüncü tarafın iznini aldığınız kabul edilir.

Türk Ceza Kanunu, madde 135 uyarınca cezai suç teşkil edebilecek şekilde hassas bilgiler elde etmeyi amaçlamıyoruz. Talebimiz olmadan hassas bilgileri bizimle paylaşmanız durumunda, bilgileri, ilgili kanunlar doğrultusunda aşağıdaki amaçlar için kullanmamıza izin vermiş olursunuz. Üçüncü tarafa ait olan bilgileri elde ettiğimiz için bu Gizlilik Beyanında belirtilen konuların üçüncü taraf ile paylaşılması, bu beyanın bir kopyasının üçüncü tarafa verilmesi ve üçüncü tarafın siteye yönlendirilmesi sizin sorumluluğunuzdadır. 

Kişisel Verilerin Kullanılması

Kullanıcı, bu site aracılığıyla veya aşağıdaki yollarla elde ettiğimiz kişisel bilgileri paylaşabilir veya kullanabilir:

 • İnternet sitesinin yöneticileri
 • Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı hizmetleri ile ilgili olarak gönderilen bülten ve duyurular
 • Kayıt ve veri tabanlarımızın güncellenmesi
 • Sunduğumuz hizmetlerin daha iyi bir şekilde kişiselleştirilmesi veya sizinle veya bilgilerini bize ilettiğiniz üçüncü taraflarla (örn. işvereniniz) ilgili bilgileri saklama. Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı ile ilgili hizmet tanımları, sunduğumuz hizmetlerin yönetimi ile ilgili tüm araç ve veritabanlarını ifade etmektedir.

Verilerin Diğer Organizasyonlara Aktarılması

Bilgiler sadece, Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı çalışanları ve BT yönetimi ve kalite kontrol çalışanları ile paylaşılacak ve bu çalışanlar bilgileri sadece bu Gizlilik Beyanında belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanacaktır. 

Kamusal Olmayan Kişisel Verilerin, Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı ile İlişkisi Bulunmayan Üçüncü Taraflara İfşa Edilmesi  

Kamuya açık olmayan kişisel bilgileri, Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı ile ilişkili olmayan üçüncü taraflarla sadece kanun ve yönetmeliklerde izin verilen durumlarda paylaşmaktayız. Kamuya açık olmayan kişisel bilgiler, Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı ile ilişkili olmayan üçüncü taraflarla sadece kanun ve yönetmeliklerde izin verilen durumlarda ve aşağıda belirtilen şartlarda paylaşmaktayız:

 • Bağlayıcılığı olan ve yaptırıma sebep olabilecek celp, arama emri veya diğer yasal gereklilikleri yerine getirmek için;
 • Düzenli olarak veya Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı için özel olarak İstanbul Barosu tarafından mesleki uygulamaların teftişi sırasında. Bu işlem sırasında Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı’nın olası bir satın alımı esnasında satın alacak kurum tarafından gerçekleştirilecek teftişte elde edilecek bilgilerin ifşa edilmesini engellemek için gerekli adımlar atılacaktır. (yazılı gizlilik sözleşmesi imzalanacaktır);
 • Tarafımızca veya aleyhimize başlatılan fiili veya olası yasal işlemler veya diğer anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması ile ilgili işlemlere dahil olurken söz konusu yasal işlemleri yürütebilmek için bilgilerin ifşa edilmesinin gerekmesi durumunda bilgilerin kamuya ifşa edilmemesi için gerekli önlemler alınır;       
 • Veri işleyicisine bilgi sunarken. Bu durumda mal ve hizmet tedarikçisi hizmet ve bilgiler ile ilgili olarak sadece sizin taleplerinize yönelik süreçleri gerçekleştirir.

Çocukların Gizliliğinin Korunması

Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı özellikle internet ortamında çocukların mahremiyetinin korunmasının önemini bilmektedir. Bu gizlilik beyanı kapsamındaki internet siteleri 18 yaşından küçük çocuklara yönelik olmasa da size hizmet sunabilmemiz için çocuklar ile ilgili bilgilerin toplanması ve saklanması gerekebilir.

Politikamız, 18 yaşından küçük hiçbir çocuk ile ilgili bilerek bilgi toplamamak veya bilgi bulundurmamaktır.

“Çerez” kullanımı

Çerez, internet hizmet sağlayıcısı tarafından kullanıcının bilgisayarına gönderilen ve söz konusu bilgisayara yerleştirilen bilgilerdir. Çerezlere yerleştirilen bilgiler kullanıcı, ilgili siteye geri döndüğü zaman kullanılabilir. Çerezler, kullanıcının ilgili internet sitesine giriş zamanları dahil çeşitli bilgiler içermektedir. Her bir kullanıcıya yönelik bireysel oturum çerezlerin kullanarak oturum boyunca siteyi nasıl kullandığınızı takip edebiliriz. Çerezler aracılığıyla kullandığınız tarayıcıyı tespit ederek bazı özel hizmetler sunabiliriz.

Çoğu tarayıcıda bulunan ‘yardım’ fonksiyonunu kullanarak bilgisayarınızda çerezi nasıl engelleyebileceğinizi öğrenebilir ve çerezin gönderilip gönderilmediğini anlayarak bu çerezleri tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. Bununla birlikte, bu çerezleri devre dışı bırakırsanız internet sitesini tüm özellikleri ile birlikte kullanamazsınız. 

“Çerez” Politikamız

Bu internet sitesi, aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere pek çok amaçla “çerez” kullanmaktadır:

 • Kişiselleştirilmiş içerik sunmak için internet sitesine giriş sonrasında önemli bilgilerinize erişme,
 • İnternet sitesini kullanırken tarih ve sayı formatı gibi tercih ettiğiniz seçenekleri belirleme.
 • Kişisel bilgilerinizin gizliliğine saygı gösteriyoruz. Gizli bilgilerinizi mümkün olan en üst seviyede korumak için aşağıdaki kuralları uygulamaktayız:   
 • Bu site disk sürücünüze daimi bir “çerez” yerleştirmez. Tarayıcınızı kapadığınızda veya siteden ayrıldığınızda “çerezler” kaldırılır.
 • Bu site tarafından bilgisayarınıza gönderilen tüm “çerezlerdeki” bilgiler şifre ile gönderilir.

Kişisel Verilere Erişim, Verilerin Değiştirilmesi ve Onay İptali

Bu site aracılığıyla hakkınızda elde ettiğimiz tüm kişisel bilgilere erişim talep edebilir ve bilgilerin düzeltilmesini isteyebilirsiniz. Ayrıca, kullanmamızı istemediğiniz kişisel bilgilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz. İlgili kanun ve düzenlemeler uyarınca bu konuda daha fazla hakka sahip olabilirsiniz. Talep ve sorularınızı, privacy@gsghukuk.com adresine e-posta ile iletebilirsiniz. Yukarıda belirtildiği gibi, kişisel bilgilerinizin elde edilmesi, saklanması, işlenmesi, kullanılması, iletilmesi ve duyurulması ile ilgili olarak verdiğiniz onayı, privacy@gsghukuk.com adresine e-posta göndererek iptal edebilirsiniz.

Sizinle ilgili olarak sakladığımız bilgileri, doğrudan profilinizi değiştirerek güncelleyebilirsiniz. 

Kanunlar uyarınca, önemli dönemlerde bazı bilgileri saklamamız gerekebilir. Bu sebeple, bu yazıda belirtilen kişisel bilgilerinizde gerçekleştirilecek değişiklikler ve bilgilerin kaldırılması, kanunlar tarafından şart koşulan gerekliliklere tabidir.

Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel bilgiler sadece, bu Gizlilik Beyanında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve ilgili kanun ve düzenlemelerde belirtilen sürelerde tutulacaktır.

Güvenlik

Kişisel bilgileri korumak için Güvenli Soket Katmanı (SSL) ve operasyonel güvenlik dahil genel olarak kabul edilmiş teknoloji standartlarını uygulamaktayız. Bununla birlikte, internetin doğası gereği bilgilerin gizliliği, gerekli güvenlik önlemleri olmayan ağ aracılığıyla yetkisiz kişiler tarafından ihlal edilebilir.

Bilgileri elde ettikten sonra güvenlik önlemleri uygulamaktayız.

Transfer

Bu Gizlilik Beyanında, Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığının olağan faaliyetleri esnasında bilgiler ile ilgili olarak uygulanan kurallar ele alınmaktadır. Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı bu bilgileri faaliyetleri devralacak bir şirkete transfer edebilir.

Değişiklikler

Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı herhangi bir zamanda herhangi bir sebeple bu Gizlilik Beyanını değiştirme hakkını saklı tutar. 

 

Bizi takip edin: